Tabula

\tá-bu-lã\ Nghĩa của từ "Bảng đen"

Bạn đã từng cố gắng học ngoại ngữ? Thất bại ư?

Đừng nản chí! "Tabula" sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này

1. Thực hành đọc hiểu: hãy thử đoán từ nào đúng trong số 6 đáp án.

2. Thực hành nghe: hãy thử đoán hình nào phù hợp với âm thanh bạn nghe được.

3. Thực hành viết: viết thành từ hoàn chỉnh từ những chữ cái được cho sẵn.

4. Bài học: 1000 từ cơ bản, quan trong nhất được mang vào trong những bài học.

- 16 ngôn ngữ khác nhau để lựa chọn.

- Công nghệ cải tiến của việc đào tạo, giúp bạn nhớ từ vựng mà không cần nhiều cố gắng.

- Gần một nghìn từ cơ bản nhất sử dụng trong giao tiếp hằng ngày.

- Với ba cấp độ cho mỗi người chơi. Thích hợp cho những người mới học và cả những người đã thành thạo.

- Chơi vui và học hay.

- Miễn phí 100%.