Tabula

\tá-bu-lã\ ความหมายของคำละติน "กระดานดำ"

คุณเคยพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือไม่ เคยล้มเหลวไหม

อย่ายอมแพ้ Tabula จะช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ

1. แบบฝึกหัดทักษะการอ่าน พยายามที่จะคาดเดาคำตอบที่ถูกตอบได้จาก 6 คำตอบ

2. แบบฝึกหัดทักษะการฟัง พยายามเดารูปภาพที่ถูกต้องตรงกับเสียง

3. แบบฝึกหัดทักษะการเขียน สร้างคำจากตัวอักษรที่วางสลับกัน

4. บทเรียน เรามีคำสำคัญมากที่สุด 1,000 คำในบทเรียนของเรา

- มีภาษาต่างประเทศ 16 ภาษาให้เลือก

- นวัตกรรมของเทคโนโลยีเพื่อการฝึกฝนให้คุณจดจำคำได้โดยง่าย

- คำสำคัญเกือบ 1,000 คำ ที่ใช้ทุกวัน

- เกม 3 ระดับ เหมาะสำหรับมือใหม่และสำหรับมืออาชีพ

- เกมที่มีรูปแบบสนุกสนานและเรียนรู้

- ฟรี 100%